Reklamace a vrácení zboží v internetovém obchodě

Na této stránce naleznete informace o reklamaci a vrácení objednávek zadaných v internetovém obchodě www.agatanabytek.cz


Odstoupení od smlouvy
uzavřené na dálku

Reklamace
1. Vrácení zboží (odstoupení od smlouvy spotřebitelem) »


Před vrácením zboží jej nezapomeňte řádně zabezpečit před poškozením - za proces vrácení nesete plnou odpovědnost vy, proto doručením poškozeného zboží vzniká odpovědnost na vaší straně.

Zboží můžete vrátit (odstoupit od smlouvy) do 14 dnů od jeho převzetí (bez udání důvodu), za tímto účelem je nejlepší vyplnit elektronický formulář, který je k dispozici na adrese: www.agatanabytek.cz/odstoupeni-od-smlouvy. Správné vyplnění formuláře nám celý proces výrazně usnadní a urychlí, takže peníze dostanete zpět dříve.

Zboží zašlete zpět na vlastní náklady na následující adresu: AGATA S.A., Magazyn Centralny - Brama 1, Majków Duży 6B, 97-371 Wola Krzysztoporska, Polsko.

Peníze za vrácené zboží vám vrátíme na váš účet nebo způsobem, jakým jste zboží uhradili. Toto právo mají pouze spotřebitelé.
VRÁCENÍ NÁBYTKU


Vrátit lze výrobky ze všech kategorií a způsob vrácení je volitelný (záleží pouze na vás). Pokud však zboží, které vracíte, patří do kategorie nábytku, doporučujeme využít služeb přepravní společnosti, se kterou spolupracujeme. Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře a domluvíme s vámi podrobnosti - vhodný termín a náklady na vrácení zboží. Náklady na vrácení zboží nepřesáhnou standardní cenu za dodání stejného zboží (to se nevztahuje na cenu za dopravu v rámci promo akce).VRÁCENÍ SKLENĚNÉHO A KERAMICKÉHO ZBOŽÍ


Pokud je odesílané zboží obzvláště náchylné k poškození (např. lampa, stolní nádobí nebo jiné výrobky se skleněnými nebo keramickými prvky), doporučujeme zakoupit příslušnou možnost (např. „opatrně') a požádat kurýra o odpovídající označení zásilky. Tím se minimalizuje riziko poškození (za které byste museli zaplatit).
PODROBNÁ INFORMACE O PRÁVU A DŮSLEDCÍCH ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY SPOTŘEBITELŮ NEBO JINÝCH OPRÁVNĚNÝCH OSOB.


Právo na odstoupení od smlouvy
Právo na odstoupení od smlouvy mají spotřebitelé. Lhůta pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu činí 14 dní ode dne, když dotyčná osoba převzala zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením.

Můžete použít vzorový formulář, který je součástí přílohy e-mailového oznámení nebo je k dispozici na adrese www.agatanabytek.cz/odstoupeni-od-smlouvy, což však není povinné.

Můžete použít vzorový formulář, který je součástí přílohy e-mailového oznámení nebo je k dispozici na adrese kontakt@agatanabytek.cz. Pokud tuto možnost využijete, zašleme vám neprodleně potvrzení o přijetí vašeho oznámení o odstoupení od smlouvy na trvalém nosiči (například e-mailem).

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když své sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy
Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného jiného typu dodání, než je nejlevnější námi nabízený typ standardního dodání), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy.

Platbu vám vrátíme stejným platebním způsobem, který jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v každém případě vám v souvislosti s tímto vrácením nebudou účtovány žádné poplatky. Vrácení peněz můžeme pozastavit, dokud zboží neobdržíme nebo dokud nám nepředložíte doklad o jeho odeslání, podle toho, která událost nastane dříve.

V případě odstoupení od smlouvy by mělo být zboží vráceno na adresu: AGATA S.A., Magazyn Centralny - Brama 1, Majków Duży 6B, 97-371 Wola Krzysztoporska, Polsko.


Zboží musí být vráceno nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze předem přiměřeně vypočítat. Podle dostupných informací závisí odhad těchto nákladů na velikosti a hmotnosti zboží, vzdálenosti, ze které je zboží vraceno, a na cenách, za které vybraný dopravce poskytuje kupujícímu své služby, a to v rozmezí od 129 CZK do 3900 CZK. Zodpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku jiného použití zboží, než které bylo nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

2. Reklamace zboží »


Reklamace zboží
Reklamace můžete podat prostřednictvím formuláře "Reklamační formulář ", který je k dispozici na adrese www.agatanabytok.sk/reklamacia. Odeslání reklamačního formuláře bude potvrzeno příslušným automatickým e-mailem (zaslaným na Vaši adresu uvedenou v hlášení). Reklamace jsou vyřizovány do 30 dnů. O výsledku reklamačního řízení a dalších postupech souvisejících s reklamovaným zbožím vás budeme informovat zasláním informací na e-mailovou adresu uvedenou v obsahu reklamačního hlášení. Reklamace můžete podat i jiným zákonem povoleným způsobem.


Poškození při přepravě
Pro rychlé vyřízení reklamace doporučujeme, abyste si zásilku zkontrolovali již během převzetí od kurýra. V případě, že zjistíte poškození obsahu způsobené nesprávnou přepravou, kurýr neprodleně sepíše protokol o poškození a zásilku převezme zpět (pokud takovou službu nabízí). Pokud zboží zkontrolujete až po odjezdu kurýra a poté zjistíte, že je poškozené, nahlaste nám to prosím prostřednictvím "Reklamačního formuláře", který je k dispozici na adrese www.agatanabytek.cz/reklamace.


Další problémy související s objednávkou
V případě dalších problémů se zadanou objednávkou nebo zbožím nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese kontakt@agatanabytek.cz.


Pokud (po dohodě s námi) posíláte zboží zpět, nezapomeňte jej řádně zabalit (nejlépe v původním obalu, se všemi originálními materiály chránícími zboží před poškozením). Vezměte prosím na vědomí, že nesete odpovědnost za případné nové škody (které nejsou důvodem k reklamaci) vzniklé během zpětné přepravy v důsledku vašeho chybného zabalení zboží.


3. Reklamace platby »


Pokud za zboží zaplatíte a stav vaší objednávky zůstane nezměněn déle než dva pracovní dny, podejte reklamaci na platbu prostřednictvím kontaktního formuláře nebo nám napište na kontakt@agatanabytek.cz4. Adresa pro reklamace a vrácení zboží »


V případě zboží objednaného spolu se zásilkou - vrácené (z důvodu odstoupení od smlouvy) nebo reklamované zboží je třeba zaslat na následující adresu: AGATA S.A., Magazyn Centralny - Brama 1, Majków Duży 6B, 97-371 Wola Krzysztoporska, Polsko.


Pokud chcete odeslat nábytek, kontaktujte prosím zákaznický servis: kontakt@agatanabytek.cz.

5. Alternativní způsoby vymáhání nároků »


Kupující má právo na mimosoudní řešení sporů vyplývajících z uzavřené smlouvy a může se v tomto případě obrátit na příslušný subjekt s návrhem na alternativní řešení sporu. Pravidla přístupu k těmto postupům určuje orgán, který si zákazník zvolil. Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1/2017 524/2013 ze dne 21. května 2013 uvádíme: