Doručení v internetovém obchodě

Na této stránce najdete informace o podmínkách a nákladech na dodání.  www.agatanabytek.cz.

1. Všeobecné podmínky pro doručování a osobní odběr objednávek zadaných v internetovém obchodě  »

Doručení objednávek zadaných v internetovém obchodě www.agatanabytek.cz probíhá pomocí přepravních společností:
 • DPD Polska Sp. z o.o. – kurýrní společnost specializující se na přepravu malých zásilek a některých velkoobjemových zásilek (např. koberců, židlí a dalšího drobného nábytku).
 • ZADBANO S.A. – dopravní společnost, která se specializuje na přepravu objemného zboží (např. nábytku).

Internetový obchod www.agatanabytek.cz dodává výhradně na území České republiky.

Náklady na doručení a možnost výběru přepravní společnosti (pokud je takový výběr možný vzhledem k rozměrům objednávky) jsou automaticky uvedeny na kartě objednávky během procesu nákupu.

2. Doba dodání  »

V případě dodávek prostřednictvím nebo DPD rozhoduje o datu doručení kurýr, a pokud není doručení možné, je zboží ponecháno k vyzvednutí na „výdejním místě" v souladu s obecnými předpisy této kurýrní společnosti.

V případě dodávek prostřednictvím společnosti ZADBANO bude zákazník informován o datu doručení objednávky kurýrní společností. Na žádost zákazníka je možné domluvit doručení v pozdějším termínu. Pokud není možné zboží dodat ve lhůtě dohodnuté se zákazníkem, je zboží vráceno prodávajícímu.

Maximální lhůta pro dodání zboží zákazníkovi, která se skládá z doby potřebné k zabalení zboží a doby potřebné k doručení zboží kurýrní společností, činí celkem maximálně 7 dní, počítáno ode dne následujícího po dni, kdy byla objednávka zadána (u objednávek placených na dobírku nebo prostřednictvím online platby, pokud je platba provedena v souladu s pravidly poskytovatelů platebních služeb).

Internetový obchod nabízí také zboží s delší dobou očekávání na dostupnost, pro které výše uvedené dodací lhůty neplatí. Stav termínu dostupnosti položky se může lišit v závislosti na zvoleném způsobu doručení. Zboží je označeno "NA SKLADĚ DO [...]. DNŮ" přímo na kartě výrobku.

Celková doba dodání takového zboží je součtem uvedené čekací doby pro přijetí na sklad a celkové doby dodání zákazníkovi. Celková doba dodání celé objednávky je v nákupním košíku. Výše uvedené lhůty se počítají od data provedení platby nebo zadání objednávky (v souladu s pravidly uvedenými v bodě VI.4 pravidel internetového obchodu). Pokud je v nákupním košíku objednána, byť jen jedna položka s prodlouženou dobou dostupnosti:

 • dodání celé objednávky bude provedeno v souladu s dodací lhůtou platnou pro zboží s nejdelší dobou dostupnosti;
 • některé způsoby platby mohou být vyloučeny pro celou objednávku, zejména může být vyloučena platba na dobírku;
 • případné oznámení o nedostupnosti zboží a vrácení obdržené částky (uvedené v bodě VI.6 pravidel internetového obchodu) se uskuteční neprodleně, nejpozději však do 60 dnů od zadání objednávky;
 • platba za celou objednávku může být rozdělena na „zálohu" zaplacenou při zadání objednávky a „doplatek" zaplacený do 5 dnů po obdržení oznámení o připravení objednávky. Tuto možnost lze zvolit v nákupním košíku („Chci zaplatit pouze zálohu nyní a zbytek doplatit později').

3. Doba doručení  »

Doručení se zpravidla uskutečňují v pracovní dny.

 • u objednávek dodávaných prostřednictvím DPD - v pracovní době kurýrů (Zákazník obdrží e-mailem/SMS informaci o odeslání a datu doručení);
 • u objednávek dodávaných prostřednictvím ZADBANO - doručení probíhá v pracovní dny mezi 8:00 a 18:00 (datum a časy doručení budou se zákazníkem dohodnuty přepravní společností, avšak v závislosti na možnostech a logistických plánech přepravní společnosti a vzdálenosti od skladu).
Pokud zboží není vyzvednuto při pokusu o doručení:

 • u objednávek dodávaných prostřednictvím DPD - zboží bude přeposláno na nejbližší výdejní místo, kde bude čekat na vyzvednutí po dobu 7 kalendářních dnů, poté bude vráceno prodávajícímu,
 • u dodání objednávek dodávaných prostřednictvím kurýra ZADBANO - zboží bude vráceno prodávajícímu.

4. Služby poskytované dodavateli  »

DPD Polska Sp. z.o.o.

U objednávek dodávaných prostřednictvím DPD - doručení objednávky na určené místo (podle obecných pravidel kurýrních společností).

ZADBANO S.A.

U objednávek realizovaných prostřednictvím kurýrní společnosti ZADBANO - doprava objednávky na určené místo, donáška nábytku k zákazníkovi, umístění nábytku na určené místo, drobná montáž nábytku (nepřesahující 15 minut).

V rámci drobné montážní služby má Zákazník nárok na:

 • vybalování čalouněného nábytku,
 • sestavení ve zvolené konfiguraci,
 • sestavení nábytku pomocí továrně instalovaných konektorů a montáž nohou (patek).

Drobná montáž nezahrnuje:

 • demontáž nábytku za účelem jeho přenesení do domácnosti (prostor) zákazníka, s výjimkou demontáže nožiček,
 • montáž spojovacích prvků rohových sedaček a montáži univerzálních rohových sedaček,
 • přišroubování kování k nábytku,
 • přišroubování boků pohovek, rohových sedacích souprav a křesel,
 • montáž ozdobných lišt na pohovky a rohové sedačky,
 • montáž pohovek typu DL,
 • montáž čela postele RELAX,
 • montáž úchytů a polic pro skříňový nábytek,
 • montáž věnců a korun pro skříňový nábytek,
 • vyrovnání nábytku u zákazníka.

Podmínkou poskytnutí drobné montážní služby je umožnit osobě provádějící drobnou montážní službu svobodný přístup na místě a poskytnout jí veškeré potřebné zboží, kování a díly potřebné k provedení služby v dohodnutém termínu a veškeré potřebné informace ovlivňující provedení drobné montážní služby.

POZNÁMKA: Věnujte prosím zvláštní pozornost rozměrům nábytku a šířce vstupních dveří a schodiště v místě doručení. Prodávající nenese odpovědnost za nesplnění povinnosti vnést nábytek v důsledku nesplnění tohoto požadavku. U nábytku zabaleného v krabicích nebo vyžadujícího montáž - pro posouzení možnosti vnesení je třeba předpokládat rozměry jako u nábytku samotného.

5 Náklady na dodání  »

Náklady na dodání se automaticky vypočítají podle následujících pravidel:
pro objednávky dodávané prostřednictvím DPD:

 • cena za zásilku se pohybuje mezi 129 Kč a 249 Kč za každý kus zboží.
 • příplatek za „platbu na dobírku" (volitelně) - 29 Kč

pro objednávky dodávané prostřednictvím ZADBANO:

 • cena za zásilku se pohybuje mezi 249 Kč a 1499 Kč za každý kus zboží.
 • příplatek za „platbu na dobírku" (volitelně) - 59 Kč

POZNÁMKY:

 • konkrétní cena za přepravu je automaticky nastavena systémem v závislosti na: hmotnosti zboží, rozměrech, překročení standardní velikosti zásilky, požadavcích na manipulaci se zásilkou apod.
 • cena dopravy je uvedena před odesláním objednávky (během procesu objednávky na kartě „Faktura a Doručení'). Pokud s náklady na doručení nesouhlasíte, máte možnost v této fázi přerušit vytváření objednávky,
 • cena za doručení vypočtená v okamžiku objednání je konečná,
 • výběr přepravní společnosti, je možný pouze v případě, že na základě dohody s prodejcem dva nebo více dopravců akceptují daný typ zboží (dostupní dopravci pro danou objednávku jsou automaticky uvedeni na kartě "Faktura a Dodání').
 • v případě nepřijetí dostupného dopravce nebo dopravců může být zadávání objednávek přerušeno
 • pokud je to technicky možné, zboží v rámci jedné objednávky (různé zboží i několik kusů stejného zboží) se automaticky spojuje do jedné zásilky, čímž se snižují náklady na dopravu jednotlivých položek,
 • pokud jsou v nákupním košíku různé typy produktů, možnost výběru dopravce zákazníkem závisí na schopnosti dopravců přepravit všechny zakoupené produkty. Pokud takový dopravce není k dispozici a existují technické možnosti pro společnou přepravu, je uveden dopravce, který přijímá přepravu největšího zboží (např. ZADBANO).

6. Pokyny pro převzetí zboží  »

Nezapomeňte při převzetí zboží:

 • Zkontrolovat stav zásilky při převzetí objednávky. Kvalita obalu by neměla vzbuzovat žádné námitky, měl by být uzavřený a nepoškozený.
 • Zajistěte místo doručení kurýrem – tak, aby kurýr měl kam bezpečně umístit doručený balík.

V případě poškození máte právo odmítnout převzetí zboží od kurýra a sepsat reklamační protokol.

7. Nabídka „ZBOŽÍ S DOPRAVOU ZDARMA".  »

 1. Nabídka se vztahuje pouze na produkty označené emblémem „ZBOŽÍ S DOPRAVOU ZDARMA".
 2. Nabídka znamená osvobození zákazníka od nákladů na dodání zboží označeného jako „ZBOŽÍ S DOPRAVOU ZDARMA", pokud jsou v objednávce zahrnuty pouze tyto produkty (v rámci nabídky tyto náklady hradí prodávající).
 3. V případě, že je v jedné objednávce zahrnuto jak zboží označené jako „ZBOŽÍ S DOPRAVOU ZDARMA", tak i jiné zboží („kombinovaná objednávka'), nese prodávající v rámci nabídky náklady na dodání v rozsahu, v jakém se tyto náklady vztahují ke zboží označenému „ZBOŽÍ S DOPRAVOU ZDARMA", a ostatní náklady na dodání nese zákazník. V takovém případě se náklady na dopravu kombinované objednávky, v rozsahu, v jakém připadají na zákazníka, vypočítají automaticky v nákupním košíku během procesu zadávání objednávky.
 4. Nabídka není časově omezena s tím, že může být prodávajícím ukončena nebo změněna s předchozím oznámením v přiměřené lhůtě stanovené Prodávajícím, počítané od data oznámení o ukončení nebo změně nabídky. Na kupní smlouvy uzavřené před vstupem změn v platnost se bude nabídka vztahovat v původním znění.